BANJO BOLTS / BANJO / GREASE NIPPLE
   
   BANJO BOLT ( HOLLOW SCREW )    (Double Hollow Banjo Bolt/Hollow Screw)
   
   BANJO    Banjo Bolt / Hollow Screw Fitting
   
   Banjo Bolt / Hollow Screw Fitting    Grease Nipple